Przed skremowaniem zwłok trzeba dopełnić formalności. Rodzina zmarłego musi dostarczyć takie dokumenty jak odpis aktu zgonu oraz zgodę osoby zmarłej na skremowanie jej ciała. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Najczęściej wybieraną formą pochówku jest w Polsce pogrzeb tradycyjny. Jednak coraz popularniejsza jest także kremacja zwłok. To uroczystość pogrzebowa, gdy ciało zostaje poddane kremacji, a prochy przekłada się do urny. Sama ceremonia może mieć także podniosły charakter i składa się z kilku etapów. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z kremacją – sprawdź, jakie formalności są niezbędne. 

Jakie dokumenty są wymagane do kremacji?

Przed przystąpieniem do kremacji muszą zostać dopełnione wszelkie formalności. Przede wszystkim należy posiadać zezwolenie na kremację – jest to zwykle oświadczenie członka rodziny, skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego lub kserokopia z pieczątką firmy pogrzebowej i potwierdzeniem oryginalności aktu zgonu. 

Jeśli kremacji mają zostać poddane szczątki po ekshumacji, niezbędna będzie także decyzja sanepidu. Firma pogrzebowa zwykle służy pomogą w dopełnieniu formalności związanych z dokumentacją do kremacji. Dodatkowo pracownik takiej firmy pomaga w organizacji kremacji, transporcie ciała, ustaleniu dat – pożegnania, kremacji, daty odbioru urny z prochami. 

Jak należy przygotować ciało do kremacji?

Przed uroczystością kremacji ciało jest do niej specjalnie przygotowywane – tak samo, jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Balsamacja nie jest przeciwwskazaniem do kremacji, można się też na nią zdecydować. 

Zajmują się tym osoby z firmy pogrzebowej, które postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami rodziny zmarłego. Następnie ciało zostaje włożone do trumny, która jest zbudowana z naturalnych materiałów, łatwo ulegających spaleniu – jak wiklina, drewno albo tektura. Także ubrania nie mogą zawierać tworzyw sztucznych.

Ubranie i rzeczy prywatne 

Osoba zmarła nie może mieć też biżuterii, zegarka, flakonika z perfumami, telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych. W trumnie kremacyjnej nie powinny znajdować się dodatkowe elementy.

Spopielenie następuje przez styczność ciała z rozgrzanym powietrzem – cały proces trwa około 2 godzin. Jeśli osoba zmarła miała rozrusznik serca, musi on wcześniej zostać usunięty w szpitalu. Kremacja ciała jest ekologiczna i nie może emitować szkodliwych związków chemicznych. Potem szczątki są wyjmowane z pieca do komory, w której są następnie studzone do temperatury pokojowej.

Co można zrobić z prochami osoby zmarłej?

Urna po skremowaniu ciała jest przekazywana bliskim wraz ze świadectwem kremacji. Jest szczelnie zamknięta i nie jest możliwe jej ponowne otwarcie. Przepisy prawne nie pozwalają na przetrzymywanie urny z prochami w domu, zakopanie urny na prywatnej działce czy na ich rozsypanie. Prochy po kremacji muszą być złożone w grobie murowanym, przechowywane w kolumbariach albo w katakumbach.

Kar, foto: webandi / pixxabay