Spedycja, tuż obok transportu i logistyki, jest jednym z trzech sektorów branży TSL. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy, zapewniając sprawny i bezproblemowy transport towarów. Jakie jeszcze usługi wchodzą w skład spedycji?

Czym właściwie jest spedycja?

Spedycja zajmuje się organizacją przewozu towarów. Jest to działalność usługowa, która dotyczy obsługi przesyłek w zakresie jej nadania, transportu i odbioru. Dzięki spedycji możliwy jest sprawny przewóz ładunków oraz zachowanie płynności funkcjonowania przedsiębiorstw i złożonego łańcucha dostaw. Termin jest często mylony z logistyką, jednak zakres działań jest zupełnie inny. W przypadku logistyki mamy do czynienia z szerszym zakresem usług – obejmuje przede wszystkim planowanie transportu.

Klasyfikacja spedycji

Spedycję dzieli się na krajową i międzynarodową. Ze względu na złożony charakter spedycji, można wyróżnić jej dwa typy, czyli spedycję gałęziową, która polega na przewozie towarów za pomocą jednego środka transportu oraz spedycję intermodalną, polegającą na transporcie ładunków za pomocą więcej niż jednego środka transportu. Główny podział spedycji koncentruje się na rodzajach środków transportu. Wyodrębnia się spedycję drogową, lotniczą, morską i kolejową – wybór należy do spedytora w zależności od charakteru transportowanego ładunku.

Jakie są obowiązki spedytora?

Spedytor jest odpowiedzialny za prawidłowy i sprawny przewóz ładunków. Do jego zadań zalicza się przyjmowanie zleceń, wybór odpowiedniego środka transportu oraz zawieranie umów w zakresie transportu towarów. Zajmuje się również dokumentacją transportową, ubezpieczeniem ładunków, kontrolą zawartości przesyłki, zlecaniem składu i magazynowania, odprawami celnymi oraz przekazywaniem towaru odbiorcy. Osoba odpowiedzialna za skuteczny przewóz ładunków świadczy doradztwo na rzecz zleceniodawcy oraz koordynuje cały proces spedycyjny. Spedytor powinien płynnie poruszać się w zagadnieniach prawnych na danym terenie – zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Z usług spedycyjnych korzystają zarówno osoby fizyczne i prawne.

Partnerem wpisu jest firma spedycyjna Maripol (https://maripol.pl/)

Ewel, foto: alahoda / pixabay