Główną rolą brokera ubezpieczeniowego jest prowadzenie w imieniu klienta czynności, których celem jest wskazanie najlepszej dla niego oferty. Efektem jest podpisanie umowy, czyli zawarcie ochrony ubezpieczeniowej. Broker różni się od doradcy czy agenta ubezpieczeniowego głównie tym, że oferuje swoje usługi głównie firmom.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy swoje działania oferuje przede wszystkim firmom i to w ich imieniu działa. Musi mieć doskonałą orientację w potrzebach klienta, ale także znajomość branży zarówno własnej, jak i swojego kontrahenta. Powinien orientować się w sytuacji ogólnej, w której działa klient, a także wykazywać świetną znajomość oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe produktów, a także zdolności analityczne i negocjacyjne.

Agent ubezpieczeniowy reprezentuje zakład ubezpieczeniowy, z którym zawarł umowę, a broker – interesy swojego klienta. Co więcej, broker nie może pozostawać w żadnym związku z zakładami ubezpieczeń. Działa tylko na zlecenie klienta, od którego otrzymał pełnomocnictwo.

Jest odpowiedzialny wobec klienta za rekomendację najlepszej i najbardziej dopasowanej oferty do jego potrzeb. Musi kierować się jedynie interesem klienta, na rzecz którego świadczy usługi. W razie złej rekomendacji, klient ma prawo zgłosić wobec brokera roszczenia. Z usług brokerów korzystają m.in. spółki prywatne, zakłady produkcyjne, miasta i gminy, spółki miejskie oraz Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Broker wykonuje na początku analizę bieżącej sytuacji ubezpieczeniowej (ocena posiadanych ubezpieczeń, ich zakresu, płaconej składki itd.), a także analizę potrzeb Klienta (zdefiniowanie zdarzeń losowych, ocena możliwości wystąpienia szkody maksymalnej). Na bazie tych informacji przygotowuje następnie indywidualny program ubezpieczeniowy.

Przykładowe rodzaje ubezpieczeń w ofercie brokerów

Broker oferuje kompleksowy zakres usług w zakresie ubezpieczeń. Analizuje różne oferty i przygotowuje rekomendację składającą się z różnych rodzajów ubezpieczeń. Określa rodzaje ryzyk i wskazuje, które z nich warto ubezpieczyć. W zależności od firmy doradza różne produkty ubezpieczeniowe – m.in. ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, farm fotowoltaicznych, odpowiedzialności cywilnej, OC zawodowe, OC członków zarządu, budowlano-montażowe, majątkowe, flotowe i wiele innych. Pakiet proponowany przez brokera powinien być dopasowany do charakteru działalności, potrzeb i ryzyk, by jak najlepiej zabezpieczyć finanse klienta.

Źródło: https://adlerbrokers.com.pl/