Pożegnanie bliskiego jest zawsze okresem intensywnych emocji i wymaga podejmowania wielu decyzji. Wybór kremacji jako formy pochówku, choć stopniowo zyskuje na popularności, wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Niniejszy przewodnik poświęcony jest właśnie tym kwestiom, pomagając rodzinom zrozumieć kluczowe aspekty procesu.

W Polsce tradycyjny pogrzeb nadal jest najczęściej wybieranym sposobem pożegnania zmarłych. Kremacja zwłok, choć nowsza, zyskuje coraz większą popularność. Jest to forma pochówku, w której ciało zostaje poddane kremacji, a prochy przechowywane są w urnie. Ceremonia może mieć podniosły charakter i składa się z wielu etapów. Niniejszy poradnik omawia kluczowe aspekty związane z kremacją, w tym niezbędne formalności.

Formalności niezbędne do przeprowadzenia kremacji

Przygotowanie do kremacji wymaga dopełnienia kilku kluczowych formalności. Zasadniczym elementem jest zezwolenie na kremację, które jest najczęściej formą oświadczenia członka rodziny. Dodatkowo wymagany jest skrócony odpis aktu zgonu, który można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli planowana jest kremacja zwłok po ekshumacji, niezbędna jest decyzja sanepidu.

Firma pogrzebowa zwykle służy pomocą w dopełnieniu formalności związanych z dokumentacją do kremacji. Dodatkowo pracownik takiej firmy pomaga w organizacji kremacji, transporcie ciała, ustaleniu dat – pożegnania, kremacji, daty odbioru urny z prochami. 

Jak należy przygotować ciało do kremacji?

Przed uroczystością kremacji ciało jest do niej specjalnie przygotowywane – tak samo, jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Balsamacja nie jest przeciwwskazaniem do kremacji, można się też na nią zdecydować. 

Zajmują się tym osoby z firmy pogrzebowej, które postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami rodziny zmarłego. Następnie ciało zostaje włożone do trumny, która jest zbudowana z naturalnych materiałów, łatwo ulegających spaleniu – jak wiklina, drewno albo tektura. Także ubrania nie mogą zawierać tworzyw sztucznych.

Ubranie i rzeczy prywatne 

Osoba zmarła nie może mieć też biżuterii, zegarka, flakonika z perfumami, telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych. W trumnie kremacyjnej nie powinny znajdować się dodatkowe elementy.

Spopielenie następuje przez styczność ciała z rozgrzanym powietrzem – cały proces trwa około 2 godzin. Jeśli osoba zmarła miała rozrusznik serca, musi on wcześniej zostać usunięty w szpitalu. Kremacja zwłok w krematorium jest ekologiczna i nie może emitować szkodliwych związków chemicznych. Potem szczątki są wyjmowane z pieca do komory, w której są następnie studzone do temperatury pokojowej.

Co można zrobić z prochami osoby zmarłej?

Po kremacji prochy umieszczane są w szczelnej urnie i przekazywane bliskim wraz ze świadectwem kremacji. Prochy muszą zostać złożone w grobie murowanym, przechowywane w kolumbariach albo w katakumbach. Przepisy prawne nie pozwalają na przetrzymywanie urny w domu, zakopanie na prywatnej działce, czy rozsypanie prochów.

Jeżeli szukasz krematorium, które przeprowadza proces z należytym szacunkiem i profesjonalizmem, odpowiednim wyborem będzie krematorium Archon z Wrocławia (krematorium.wroclaw.pl). Ich doświadczone zespoły pomogą Ci w każdym etapie – od dopełnienia formalności, przez przygotowanie ciała, aż do ostatecznego pożegnania, zgodnie z wytycznymi omówionymi w artykule.

Kar, foto: webandi / pixabay