Oferta zajęć dodatkowych w prywatnych szkołach podstawowych może być bardzo ciekawa i różnorodna. Konkrety zależą od konkretnych szkół. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zajęć, które mogą być oferowane w celu rozwijania zainteresowań i pasji uczniów. Pomogą one rozwijać im osobowość i umiejętności, a także ich talent. 

Bogaty program zajęć fakultatywnych to jeden z atutów szkół prywatnych. Większość z nich ma charakter pozalekcyjny, czyli dzieci uczestniczą w nich z własnej inicjatywy. Kółka zainteresowań i zajęcia rozwijające uzdolnienia to jedne z zajęć proponowanych także w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poniżej wymieniamy wybrane z zajęć dodatkowych, które zwykle są w ofercie szkół prywatnych podstawowych i średnich. 

Języki obce

Prywatne szkoły często oferują lekcje języków obcych, które mogą być prowadzone przez native speakerów. Możliwe jest również uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany, co pozwala na doskonalenie umiejętności językowych i poznawanie innych kultur. 

Zajęcia sportowe 

W większości szkół jest tradycyjny i mało lubiany przez uczniów W-F. Szkoły mogą jednak oferować różnego rodzaju zajęcia sportowe – takie jak piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, ale też tenis, pływanie czy jazda na rowerze. W wielu szkołach są też zajęcia siłowe, aerobik, bieganie, podstawy rolek i wiele innych. 

Ich podstawowym celem jest poprawa zdrowia i kondycji fizycznej uczniów, a także rozwijanie umiejętności związanych z danym sportem. Urozmaicona oferta może też przekonać dziecko do sportu, gdy klasyczny W-F zwykle zniechęca do aktywności. 

Zajęcia kreatywne

Nauka wyrażania uczuć i emocji za pomocą różnych metod ma duże znaczenie, dlatego wiele dzieci lubi zajęcia kreatywne. Ich celem jest usprawnianie umiejętności manualnych oraz kształtowanie postawy twórczej. Na zajęciach można poznać różne techniki plastyczne, które rozwiną wrażliwość plastyczną oraz pomogą wyzwolić ekspresję. 

Zajęcia kształtujące kreatywność to również takie zajęcia, które mają na celu rozwijanie twórczego działania i myślenia dzieci oraz młodzieży. Mają rozbudzić i pomóc rozwijać wrażliwość estetyczną. Inspirowanie maluchów to trudna sztuka, wymaga cierpliwości i systematyczności, a także odpowiedniego podejścia pedagoga. 

Sztuka

Prywatne szkoły podstawowe często oferują zajęcia z zakresu sztuki – takie jak rysunek, malarstwo, teatr czy taniec albo balet. Lubiane są też zajęcia muzyczne – gra na instrumencie, doskonalenie słuchu, wokalistyka czy chór, fotografia i video.  Dzięki temu uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności artystycznych, poznawania różnych stylów i technik oraz kreatywnego wyrażania siebie. 

Wielu uczniów odkrywa talent i może go szlifować w szkole na zajęciach dodatkowych, a także otrzymać wskazówki, gdzie jeszcze może nad nim pracować. Popularne są także zajęcia plastyczno-techniczne. Często dopiero podczas takich zajęć dziecko odkrywa indywidualne zdolności twórcze i może rozwijać samodzielną ekspresję.

Informatyka, IT, nowe technologie

W dobie cyfrowej umiejętności związane z technologią są coraz bardziej pożądane. Prywatne szkoły podstawowe mogą oferować zajęcia z kodowania, programowania, robienia stron internetowych czy projektowania graficznego. Sprawdź, co jeszcze może zaoferować taka szkoła.

Przyroda i ekologia 

Istotne jest rozwijanie świadomości ekologicznej – taka wiedza zyskuje na znaczeniu. Prywatne szkoły podstawowe mogą oferować zajęcia związane z ochroną przyrody, rolnictwem ekologicznym, segregacją odpadów i recyklingiem czy uprawą roślin.

Inne zajęcia dodatkowe

Poza wymienionymi zajęciami szkoły mogą oferować również inne aktywności – takie jak zajęcia z języka migowego, wspinaczki, karate i inne sztuki walki, literatury, kreatywnego pisania, robotyki, astronomii, gastronomii czy psychologii.

Warto podkreślić, że oferta zajęć dodatkowych zależy od konkretnych szkół i może się różnić w zależności od regionu czy filozofii edukacyjnej danej szkoły.

Foto: Pixabay