Luksemburg, Litwa, Holandia i Polska to kraje, które najmniej ucierpiały gospodarczo w wyniku COVID-19 – takie wyniki opublikowano w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

Kraje najmocniej i najsłabiej dotknięte przez pandemię 

Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego – „Pandenomics 2.0. „Jak kraje Europy poradziły sobie z drugą falą pandemii, recesją gospodarczą i jakie scenariusze czekają nas w 2021 r.” – wynika, że Luksemburg, Holandia, Luksemburg i Polska kryzys gospodarczy dotknął w najmniejszym stopniu. Najmocniej zaś w kraje takie jak Grecja, Francja, Portugalia, Włochy czy Hiszpania, czyli kraje Europy Południowej. W tych krajach odnotowano najwięcej przypadków zachorowalności i śmiertelności podczas I fali pandemii. 

Oceniając spowolnienie gospodarcze, wzięto pod uwagę prognozy PKB, deficyt i dług publiczny, stopy bezrobocia, a także importu i eksportu. Na ich podstawie opracowano rankingi państw europejskich, które najmocniej dotknęła sytuacja wywołana przez Covid-19. Kryzys wywołany pandemią oznacza najsilniejsze uderzenie w gospodarki państw od dekad – zarówno te rozwinięte, jak i te raczkujące. 

Kraje najbardziej dotknięte pandemią i najsilniej zamykające gospodarki ucierpiały na kryzysie najmocniej. Natomiast państwa, które stosunkowo dobrze poradziły sobie z pierwszą falą pandemii lub wprowadziły mniej obostrzeń i nie zdecydowały się na całkowity lockdown, w zestawieniach znalazły wyższe miejsce, gdyż ucierpiały gospodarczo mniej.

Dla Polski scenariusz realistyczny 

Według pozytywnego scenariusza pandemia zostanie opanowana w II połowie 2021 roku, a pesymistycznego, że obostrzenia potrwają aż do 2022 roku. Jednak we wszystkich prognozach na 2021 rok, największą rolę odgrywa dalszy rozwój pandemii. Opracowano trzy możliwe drogi – optymistyczną, realistyczną i pesymistyczną. Dla Polski przewiduje się, że prawdopodobnie zrealizowany zostanie scenariusz realistyczny, co oznacza opanowanie pandemii w drugiej połowie 2021 roku. Z kolei pesymistyczny scenariusz zakłada, że zostanie ona opanowana dopiero w 2022 roku.

Ewelina