Umowa z KAS może wiązać się ze zwolnieniem z kontroli. Na czym ma polegać ten monitoring horyzontalny? Poniżej szczegóły.

Przepisy o współdziałaniu – tzw. horyzontalny monitoring – zaczynają obowiązywać od 1 lipca. Warto przybliżyć to zagadnienie, gdyż temat jest ważny dla wielu przedsiębiorców. Jednak współpraca z Urzędem Skarbowym budzi spore kontrowersje.

Horyzontalny monitoring – co to znaczy?

Są to przepisy o współdziałaniu – przedsiębiorców i skarbówki – które mają pozwolić dużym podmiotom nawiązać z KAS współpracę. Wyjaśnijmy, jak miałaby ona wyglądać. Otóż przedsiębiorca musi złożyć wniosek o nawiązanie współpracy i podpisać umowę ze skarbówką. Pilotażowy program ma trwać trzy lata.

Plusy i minusy monitoringu

Dla przedsiębiorcy plusem jest „pewność stosowania prawa”, gdyż KAS na bieżąco nadzorowałby wypełnianie przez przedsiębiorcę obowiązków podatkowych. Wszystko odbywałoby się zatem przed złożeniem przez niego zeznania podatkowego, dzięki czemu zyskałby pewność, że wszystkie czynności z tym związane wykonuje właściwie.

Różne problemy uda się w ten sposób od razu rozwiązać, a wątpliwości wyjaśnić. Poza tym stały nadzór KAS i poprawa ew. błędów sprawia, że nie będą kwestionowane wydatki, na które skarbówka raz wydała zgodę. Co najważniejsze – nie będzie kontroli celno-skarbowych. Takie firmy nie będą też musiały raportować krajowych schematów podatkowych.

Wewnętrzny nadzór podatkowy

Przywileje to jednak nie wszystko – warto spojrzeć na drugą stronę medalu. Otóż wszyscy zainteresowani taką współpracą przedsiębiorcy muszą wcześniej spełnić szereg warunków –KAS będzie mieć dostęp do rozliczeń i ksiąg rachunkowych firmy. Przedsiębiorca planujący jakąś inwestycję, będzie zobowiązany, aby wcześniej poinformować o tym Urząd Skarbowy.

Taka współpraca budzi szereg wątpliwości i kontrowersji, ale to nie wszystko. Przedsiębiorca będzie musiał też samodzielnie kontrolować na bieżąco rozliczenia. Będzie musiał pełnić wewnętrzny nadzór podatkowy, a w dodatku KAS uzyska łatwy dostęp do wszystkich rozliczeń. Wcześniej wykonają też audyt rozwiązań w danej firmie oraz ocenią ich skuteczność.

Współpraca nie dla każdego

Program zaczyna obowiązywać od lipca – monitoring horyzontalny to pilotażowy program, dlatego na początku może w nim wziąć udział jedynie 20 firm. W dodatku obowiązuje ważne kryterium – otóż przychody takiej firmy muszą przekroczyć kwotę 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Wybrane zostaną firmy z różnych branż. Zainteresowani mogą pobrać wniosek na Portalu Podatkowym.

Lena.k, f: Aymanejed / pixabay