Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele gałęzi gospodarki, zdecydowanie uderzając w wybrane branże. Czy odbiła się także na pracy komorników sądowych? Skutki pandemii z pewnością nie pozostają bez echa w przypadku pracy egzekutorów. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Egzekucje komornicze w czasach pandemii 

Komornicy sądowi starają się przede wszystkim wyegzekwować zadłużenie. Jeśli spłata długu nie jest możliwa jednorazowo, regularnie pobierają określoną kwotę co miesiąc – jej wysokość wynika z obowiązujących w Polsce przepisów. Jednak obostrzenia obowiązujące w pandemii nie utrudniają komornikom pracy, bo wstępne działania mogą odbywać się też drogą korespondencyjną. 

Co z egzekucjami komorniczymi? 

Tak samo jak większość grup zawodowych praca komorników uległa ograniczeniom w związku z sytuacją epidemiczną. Komornicy sądowi często wstrzymują lub zawieszają postępowanie egzekucyjne poza kancelarią dla swojego bezpieczeństwa z powodu pandemii. 

Chodzi o czynności takie jak eksmisje, licytacje nieruchomości i ruchomości czy wydanie nieruchomości i doręczenia pozwów do rąk własnych. Poza tym komornicy ograniczyli przyjmowanie interesantów w kancelariach – wiele spraw czy informacji udzielanych jest drogą mailową lub telefonicznie. Mimo to większość czynności wykonywanych jest na bieżąco, a wyegzekwowane należności trafiają do wierzycieli. Działa też infolinia Krajowej Rady Komorniczej.

Komornicy umożliwiają zmiany w spłatach długu osobom dotkniętym skutkami epidemii

Osoby dotknięte skutkami epidemii mogą spłacać dług na preferencyjnych warunkach. Komornicy ustalają nowe zasady regulacji należności. Jeśli sytuacja osoby spłacającej dług uległa zmianie w związku z koronawirusem, warto skontaktować się z komornikiem w celu ustalenia szczegółów. Rozumieją w pełni zaistniałą sytuację i starają się, by na bieżąco analizować każdy przypadek. By znaleźć optymalne dla obu stron rozwiązanie, potrzebna jest rzetelna ocena sytuacji.

Więcej na stronie https://www.komornikskora.pl/

Lena.k