Wykorzystanie technologii blockchain w logistyce może przynieść wiele korzyści. Oto kilka kluczowych obszarów, w których może ona zrewolucjonizować procesy logistyczne.

Technologia blockchain, znana przede wszystkim jako podstawa kryptowalut, ma potencjał do zrewolucjonizowania różnych dziedzin, w tym również logistyki (łańcuch bloków). Technologia ta wywodzi się z bitcoin – wirtualnej kryptowaluty.

Wyjaśniamy, jak wykorzystanie blockchaina może przynieść korzyści w procesach logistycznych – m.in. poprzez zapewnienie bezpiecznych i niezmiennych rejestrów transakcji, śledzenie dostaw, zarządzanie dokumentacją oraz eliminację pośredników. Jesteśmy u progu rewolucji?

Rewolucja logistyki dzięki technologii blockchain

Technologia blockchain w logistyce sprawia, że można zwiększyć bezpieczeństwo wymiany danych i informacji. Zapewnia ponadto łatwiejszą i sprawną komunikację między różnymi stronami – czyli przedsiębiorcami, dostawcami i konsumentami, co wpływa na efektywność pracy. Istnieje wiele możliwości zastosowania tej obiecującej technologii. Co też ważne, nie jest potrzebny żaden centralny komputer do służący do uwierzytelnienia informacji.

Bezpieczne i niezmienne rejestry transakcji

Blockchain, jako rozproszona i niezmienna księga, może stanowić solidną podstawę dla rejestru transakcji w logistyce. Zastosowanie blockchaina pozwala na utworzenie niezmiennej historii wszystkich transakcji, które mają miejsce w procesie logistycznym. Dzięki temu można skutecznie zweryfikować autentyczność i integralność informacji, eliminując ryzyko fałszerstw i manipulacji.

Śledzenie dostaw

Technologia blockchain umożliwia śledzenie dostaw w sposób przejrzysty i dokładny. Poprzez tworzenie bloków zawierających informacje o statusie przesyłek, lokalizacji, warunkach transportu itp., można stworzyć niezawodny system monitorowania dostaw na każdym etapie. To zapewnia większą przejrzystość, skracając czas reakcji na problemy oraz minimalizując ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia towarów.

Lepsza obsługa klientów

Połączenie uczestników sieci pozwala na dokładniejszą kontrolę towarów, a co za tym idzie na sprawną obsługę klientów.

Udoskonalone zarządzanie łańcuchem dostaw

Blockchain może poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez lepszą koordynację, monitorowanie i weryfikację operacji. Zapewnia tym samym „inteligentne” kontrakty. Dużym plusem jest wykluczenie oszustw i pomyłek w umowach między dostawcami i klientami. 

Są to umowy „cyfrowe”, dzięki którym można zmniejszyć koszty dzięki uproszczeniu procesów i rezygnacji z pomocy pośredników. Dzięki transparentnym rejestrom można łatwiej identyfikować problemy, śledzić produkty w czasie rzeczywistym i skuteczniej reagować na zmiany. Dzięki Blockchain Szczególnie małe i średnie firmy mają szansę, by zyskać przewagę logistyczną.

Zarządzanie dokumentacją

Blockchain może być wykorzystany do przechowywania i zarządzania dokumentacją w logistyce. Dokumenty, takie jak faktury, kontrakty, certyfikaty jakości itp., mogą być zapisywane w blockchainie jako niezmienna i bezpieczna forma. Taka cyfrowa dokumentacja eliminuje potrzebę przechowywania fizycznych kopii i ułatwia dostęp do informacji, jednocześnie zapewniając ochronę przed utratą lub fałszerstwem dokumentów.

Eliminacja pośredników

Tradycyjnie logistyka opiera się na roli pośredników, takich jak agenci spedycyjni, banki czy brokerzy, którzy koordynują i udzielają wsparcia w procesach logistycznych. Jednak blockchain może umożliwić bezpośrednie, peer-to-peer transakcje między stronami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. Dzięki zastosowaniu inteligentnych kontraktów, blockchain może zautomatyzować i usprawnić wiele aspektów logistyki, eliminując koszty i ograniczenia związane z pośrednikami.

Jak widać, wykorzystanie technologii blockchain w logistyce może przynieść liczne korzyści, takie jak większa bezpieczeństwo, przejrzystość, efektywność i eliminacja zbędnych pośredników. To może prowadzić do bardziej niezawodnych i optymalnych procesów logistycznych. Więcej o tematyce logistycznej można przeczytać w serwisie https://logistica.pl/

Karolina / Foto: Pixabay