Terapia grupowa to forma terapii, w której pacjenci spotykają się w grupie pod przewodnictwem terapeuty. Podczas spotkania dzielą się swoimi problemami, doświadczeniami i emocjami z innymi osobami, które mają podobne problemy. Bardzo wiele osób korzysta z tego rodzaju pomocy terapeutycznej. 

Terapia grupowa może dotyczyć różnych zagadnień – m.in. psychoz, poczucia izolacji, depresji czy uzależnień, DDD czy DDA. Ma wiele korzyści dla rozwoju osobistego i społecznego. Wymaga starannego doboru pacjentów i przygotowania ich do takiej formy terapii. Grupy mają określoną liczbę uczestników – od 7 do 13. Pracę w grupie stosuje się jako polecaną i efektywną formę leczenia. Poniżej wymieniamy kilka z jej zalet.

Poprawa samoakceptacji 

Terapia grupowa może pomóc pacjentom zwiększyć samoakceptację i poczucie własnej wartości. Dzielenie się swoimi problemami i otrzymywanie wsparcia od innych osób w grupie może pomóc pacjentom zrozumieć, że nie są sami w swoich problemach i że nie są winni ich sytuacji. 

Terapeuta i wspierające środowisko

W terapii grupowej pacjenci mają okazję spotkać ludzi, którzy przeżywają podobne problemy. Terapeuta pełni rolę moderatora i pomaga w poradzeniu sobie z problemami. Dużą rolę pełni jednak także wspierające środowisko, jakie stwarza terapia grupowa. Zespół staje się wsparciem i punktem odniesienia dla własnych reakcji.

Może ono pomóc pacjentom poczuć się mniej samotnymi i bardziej zrozumianymi. Zmniejsza się poczucie wyobcowania i niezrozumienia. Niektóre kontakty przeradzają się nawet w przyjaźnie. Ta forma terapii zmniejsza lub eliminuje lęk społeczny. Nad wszystkim czuwa terapeuta, który musi zadbać, by każdy uczestnik takiej terapii czuł się bezpiecznie w grupie, na spotkaniach. 

Uczenie się od innych

Pacjenci uczą się od innych członków grupy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i strategiami radzenia sobie z problemami. To może pomóc pacjentom rozwinąć umiejętności radzenia sobie z trudnościami, których sami nie byliby w stanie pokonać. Terapia grupowa umożliwia też obserwowanie interakcji społecznych – możliwa staje się wtedy zmiana zachowania. Odkrywamy swoją naturalną zdolność do zmiany niepożądanych, patologicznych zachowań.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Terapia grupowa może pomóc pacjentom w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, takich jak słuchanie, wyrażanie emocji, wyrażanie swojego zdania, empatia i rozwiązywanie konfliktów czy współpraca w grupie. Te umiejętności mogą pomóc pacjentom w lepszym radzeniu sobie w życiu codziennym i lepszym porozumieniu się z innymi ludźmi – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Terapia grupowa może zmienić życie na lepsze.

Podsumowanie

Terapia grupowa jest skuteczną formą wsparcia, która może pomóc w rozwoju osobistym i społecznym. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, które przeżywają podobne problemy, może pomóc pacjentom w poczuciu się mniej samotnymi, zwiększeniu samoakceptacji i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych. Nad całym procesem czuwa doświadczony terapeuta. Sprawdź, jak możesz sobie pomóc.

Foto: pixabay